Giesbeek


Het gezicht van Giesbeek is jarenlang bepaald door beroepsscheepvaart, boerderijen en steenfabrieken.Eind zeventiger jaren watren alle steen fabrieken gesloten.en in de jaren daarna afgebroken Tegen het einde van de 18e eeuw telden Giesbeek en Lathum 656 inwoners. Tegenwoordig wonen er bijna 3000 mensen in Giesbeek en ruim 1300 in Lathum.De Kerk

 

Nu vormen de prachtig gerestaureerde molen en de herbouwde kerktoren twee fraaie ijkpunten. De huidige kerk vervangt de kerk uit 1834. Neogotische kruiskerk met hoge toren. De RK kerk dateert uit 1909. In de laatste dagen van WO II is de kerktoren door de bezetter moedwillig opgeblazen om te voorkomen dat het een tactisch hulpmiddel voor de geallieerden zou kunnen zijn. De toren kwam daarbij op het dak van de kerk terecht, waardoor deze grotendeels werd vernield. De kerk is in 1949 opnieuw in gebruik genomen, de toren is in 2010 herbouwd. .

     

De windkorenmolenDe windkorenmolen De Hoop staat aan de Meentsestraat 3 in Giesbeek. Het is een ronde stenen stellingmolen. De molen in 1888 als beltmolen gebouwd. In 1927 schoven de kap en het wiekenkruis van de molen af en was een ingrijpende restauratie noodzakelijk. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd De Hoop zwaar beschadigd. Pas in 1956 is de molen hersteld, waarbij onderdelen uit de molen De Dankbaarheid’ te Kreijel zijn gebruikt. In 1964 werd het gehele binnenwerk uitgebroken en werd de belt afgegraven. In 1979 kocht de gemeente Angerlo de molen om hem in 1981 te herstellen. Hierbij werd de voormalige beltmolen definitief een stellingmolen. Een deel van de stelling wordt gevormd door het dak van de naast de molen gebouwde supermarkt. De Hoop heeft een koppel maalstenen, waarmee graan voor verschillende bakkers wordt gemalen. De wieken zijn voorzien van het Systeem van Bussel met neusremkleppen op beide roeden. .

     het Stoomgemaal

In 1881 ondertekende de dijkstoel een overeenkomst met de firma Stork tot levering van drie centrifugaal pompen, drie stoommachines, vijf stoomketels c.a. Totaal 272 PK met als grootste opvoerhoogte 3.40 m. De kosten bedroegen ca. 280.000 gulden. Met de bouw van het gemaal werd in 1882 begonnen. In 1884 was het gereed. Het had twee stoommachines, met 87pk (Waterplaag blz. 32) In de oorlog raakte het gemaal flink beschadigd. In 1945 werd de schade hersteld. De schoorsteen was gesneuveld, maar behoefde niet meer te worden opgebouwd, omdat het stoomtijdperk ten einde was. ( PdRIJ OA inv. nr. 435) In 1946 werden de stoommachines vervangen door diesel/elektrische pompen. Tussen 1955 en 1961 werden de sluisdeuren vervangen door schuiven. In 1976 viel het besluit het stoomgemaal af te breken en een geheel nieuw gemaal te bouwen. In 1981 werd het stoomgemaal daadwerkelijk gesloopt. .

Naar Boven