Wat???     is Wat

GENEALOGIE (of stamboom)
Alle dragers van eenzelfde achternaam die van één stamvader afstammen, in de mannelijke lijn.

PARENTEEL
Uitgaande van een ouderpaar worden alle nakomelingen gezocht.
Deze vorm wordt veel gebruikt door notarissen.

KWARTIERSTAAT
Beginnend bij één persoon (de proband) zoekt men alle voorouderparen van die persoon, zowel in de mannelijke als in de vrouwelijke lijn. De personen worden genummerd; de proband nr 1, zijn/haar vader nr.2, de moeder nr. 3, grootvader van vaderskant nr. 4, grootmoeder nr.5, grootouders van moeders kant nr. 6 en 7, overgrootouders nrs. 8 t/m 15, enzovoort. Ter controle: Met uitzondering van de proband hebben mannen een even en vrouwen een oneven nummer.

STAMREEKS
De directe naamreeks van vader op zoon (géén zijtakken).

AFSTAMMINGSREEKS

De naamreeks van iedere andere voorouder uit de kwartierstaat.
GENEAGRAM
Een grafische notatie om verwantschap aan te tonen, bijv. bij vorstenhuizen. Deze vorm wordt veel gebruikt door artsen • Benaming Grootouders

generatie
I probant 1
II ouders 2
III grootouders 4
IV overgrootouders 8
V betovergrootouders 16
VI oudouders 32
VII oudgrootouders 64
VIII oudovergrootouders 128
IX oudbetovergrootouders 256
X stamouders 512
XI stam-grootouders 1.024
XII stam-overgrootouders 2.048
XIII stam-betovergrootouders 4.096
XIV stam-oudouders 8.192
XV stam-oudgrootouders 16.384
XVI stam-oudovergrootouders 32.768
XVII stam-oudbetovergrootouders 65.536
XVIII edel-ouders 131.072
XIX edel-grootouders 262.144
XX edel-overgrootouders 524.288
XXI ede-betovergrootouders 1.048.576
XXII edel-oudouders 2.097.152
XXIII edel-oudgrootouders 4.194.304
XXIV edel-oudovergrootouders 8.388.608
XXV edel-oudbetovergrootouders 16.777.216
XXVI edel-stam-ouders 33.554.432
XXVII edel-stam-grootouders 67.108.864
XXVIII edel-stam-overgrootouders 134.217.728
XXIX edel-stam-betovergrootouders 268.435.456
XXX edel-stam-oudouders 536.870.912
XXXI edel-stam-oudgrootouders 1.073.741.824
XXXII edel-stam-oudovergrootouders 2.147.483.648
XXXIII edel-stam-oudbetovergrootouders 4.294.967.296
XXXIV voor-ouders 8.589.934.592
XXXV voor-grootouders 17.179.869.184
XXXVI voor-overgrootouders 34.359.738.368

Dit is ongeveer het aantal voorouders ten tijde van Karel de Grote, toen de wereldbevolking op ongeveer 200 miljoen werd geschat.
Na de voorbetovergrootouders kan men doorgaan t/m 65e generatie, vervol- gens kan met toevoeging van "aarts" tot de 129ste generatie worden ge- komen, en daarna tot "opper" tot de 257ste generatie en met "hoog" tot de 513de generatie.